CERTYFIKATY

Śląska Szkoła Ultrasonografii im. Zygfryda Wawrzynka została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Nasze szkolenia mają wartość od 8 do 15 punktów edukacyjnych, w zależności od rodzaju szkolenia (1 godzina zajęć = 1 punkt edukacyjny). Zdobyte punkty potwierdzone są certyfikatem, który każdy uczestnik otrzymuje na zakończenia każdego kursu.

Szkolenia komercyjne adresowane do lekarzy posiadają akredytacje Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje certyfikat umiejętności nabytych podczas kursu podpisany przez Kierownika Naukowego oraz doc. Zygfryda Wawrzynka.