FINANSOWANIE

DOTACJA EFS – BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Śląska Szkoła Ultrasonografii im. Zygfryda Wawrzynka wraz z parterem Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-med Silesia w ramach programu 11.3 Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskały grant edukacyjny na realizację projektu zatytułowanego „Ultradiagnostyka teoria i praktyka – kursy ultrasonograficzne dla zawodów medycznych” na lata 2017-2019.

Kursy odbywają się w dwóch modułach – diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Adresatami projektu są lekarze, fizjoterapeuci oraz technicy elektroradiologii. Najważniejsze wymagania stawiane kandydatom to co najmniej czasowy meldunek w woj. śląskim, dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz brak prowadzonej działalności gospodarczej. 

Ze względu na dużą liczbę osób zarejestrowanych i czekających na odbycie szkolenia przejściowo wstrzymaliśmy możliwość rekrutacji. Planowane najbliższe spotkanie rekrutacyjne odbędzie się na początku 2019 r. 

Więcej informacji na temat szkoleń EFS w tym szczegółowy regulamin, dokumenty rekrutacyjne znajdują się pod linkiem:

http://kursyusg.pl/ultra-diagnostyka-teoria-i-praktyka-kursy-ultrasonografii-dla-zawodow-medycznych/. 

DOTACJA PARP – SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW

Uzyskując wpis do Bazy Usług Rozwojowych, nasza szkoła stała się jedną z nielicznych której szkolenia mogą być dofinansowane z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z dotacji mogą korzystać zarówno specjaliści ochrony zdrowia prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i pracownicy zatrudnieni i oddelegowani na szkolenie przez swoich pracodawców*. 

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa – mikroprzedsiębiorstwa 80% (jednoosobowa praktyka medyczna), małe przedsiębiorstwa 70% oraz średnie przedsiębiorstwa 50%. Wykaz operatorów zajmujących się obsługą dotacji w poszczególnych województwach znajduje się pod linkiem http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. 

Więcej ogólnych informacji na temat dofinansowania można uzyskać na stronie Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) lub pod numerem infolinii 808 808 108. 

* Decyzją PARP program nie obejmuje przedsiębiorców z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

DOTACJA KFS – SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Krajowy Fundusz Szkoleniowy udziela środków na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2018 roku powinni skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. O środki może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zobacz również szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

RABATY:

Studenckie -15%

To rabat dla studentów studiów medycznych, uczestników kursów komercyjnych, którzy posiadają aktualną legitymację studencką. Warunkiem otrzymania upustu jest przesłanie, po wcześniejszym zakwalifikowaniu na kurs, skanu tejże legitymacji na adres kontakt@kursyusg.pl .

Kolejny kurs -10%

Jest to rabat dla osób, które były uczestnikami kursu organizowanego przez nasza szkołę i chciałaby wziąć udział w kolejnym. W tym przypadku cena kolejnego kursu zostanie obniżona o 10%. Aby skorzystać z rabatu prosimy o przesłanie skanu certyfikatu ukończenia pierwszego szkolenia na adres kontakt@kursyusg.pl

Zgłoszenie grupowe

Z tego rabatu może skorzystać każda osoba, która chce wziąć udział w kursie komercyjnym i jednorazowo zgłosi do udziału w szkoleniu oprócz siebie jednego kursanta ( -10%) lub dwóch kursantów (-15%). 

RATY:

Dostosowując się do potrzeb uczestników oferujemy również możliwość rozłożenia na raty opłaty za kurs. Do każdego zapytania ratalnego podchodzimy indywidualnie i staramy się dostosować do potrzeb kursanta. System ratalny jest dostępny dla wszystkich chętnych do udziału w kursach komercyjnych. Warunkiem skorzystania z systemu ratalnego jest pierwsza wpłata w wysokości 20% kosztu szkolenia.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących systemu finansowania zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem kontakt@kursyusg.pl lub bezpośrednio telefonicznie z sekretarzem konkretnego szkolenia.