Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej
14-15.06.2019 r.

WYKŁADOWCY:

dr n. med Wojciech Wawrzynek

dr n. med. Sabina Kasprowska

dr Jarosław Maczuch

dr Viktorija Kraskovska

PROGRAM:

DZIEŃ I – część teoretyczna
———————————

15.00 – 16.30
—————–
Podstawy fizyczne i techniczne ultrasonografii

Anatomia ultrasonograficzna i podstawowe patologie – wątroba, drogi żółciowe, trzustka, śledziona, układ moczowy, miednica mała

16.30 – 16.45 przerwa kawowa
————————————

16.45 – 19.00
——————
Anatomia ultrasonograficzna i podstawowe patologie – jelita, żołądek, ściany jamy brzusznej, otrzewna

19.00 – 19.30 kolacja
————————-

19.30 – 21.00
——————
Wybrane aspekty prawne badania ultrasonograficznego – zgoda pacjenta, dokumentacja medyczna

Prezentacja aparatów i techniki badania USG

DZIEŃ II – część praktyczna
———————————

10.00 -14.00
—————-
Zajęcia praktyczne – ćwiczenia na pacjentach

Samodzielna praktyka uczestników

14.00 – 14.30 – obiad
————————-

14.30 – 18.00
—————–
Elementy ultrasonografii interwencyjnej – ćwiczenia na multimedialnym fantomie

18.00 – 19.00
—————-
Egzamin końcowy i wręczenie certyfikatów

CENA:

1500 zł (brutto)

FINANSOWANIE: możliwość uzyskania dotacji PARP w wysokości 80% ceny szkolenia

W razie pytań, wątpliwości odnośnie samej organizacji szkolenia, prosimy o bezpośredni kontakt z nami – kontakt@kursyusg.pl lub 606 933 148.