Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii i położnictwie z wykorzystaniem technik symulacji medycznej (kurs podstawowy)
12-13.04.2019 r.

WYKŁADOWCY:

dr Dawid Serafin

PROGRAM:

DZIEŃ PIERWSZY

 15:00 – 15:20 Wprowadzenie do diagnostyki ultrasonograficznej

15:20 – 15:40 Obsługa i podstawowe funkcje aparatu ultrasonograficznego

15:40 – 16:00 Charakterystyka obrazowania ultrasonograficznego w położnictwie i ginekologii

16:00 – 16:20 Anatomia narządu rodnego, wprowadzenie do diagnostyki ultrasonograficznej

16:20-16:30 Przerwa kawowa

16:30 – 17:00 Ultrasonografia w ginekologii

17:00 – 17:30 Ultrasonografia wczesnej ciąży

17:30 – 18:00 Podstawy diagnostyki prenatalnej pierwszego trymestru

Podstawy diagnostyki prenatalnej drugiego i trzeciego trymestru

18:00 – 18:30 Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w diagnostyce niepłodności

18:30 -19:00 Panel dyskusyjny

DZIEŃ DRUGI

10:00 – 11:00 Praktyczne podstawy diagnostyki ultrasonograficznej

11:00 – 12:00 Podstawy i technika badania ultrasonograficznego w ginekologii – praca na symulatorze

12:00 – 13:00 Podstawy i technika badania ultrasonograficznego we wczesnej ciąży – praca na symulatorze

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30 Podstawy i technika badania ultrasonograficznego w I trymestrze ciąży – praca na symulatorze

15:30 – 17:00 Podstawy i technika badania ultrasonograficznego w II i III trymestrze ciąży – praca na symulatorze

17:00 – 18:00 Podstawy i technika badania ultrasonograficznego w diagnostyce niepłodności   – praca na symulatorze

CENA:

1900 zł (brutto)