O NAS

IDEA

Śląska Szkoła Ultrasonografii im. Zygfrda Wawrzynka jest kontynuacją najlepszych tradycji kształcenia personelu medycznego na Śląsku. Doc. Zygfryd Wawrzynek to pionier ultrasonografii w Polsce. Wspólnie z Wojewodzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w swojej wieloletniej pracy dydaktycznej wykształcił ponad 400 lekarzy z zakresu podstaw diagnostyki ultradźwiękowej.

Nasz zespół to najwyższej klasy specjaliści z zakresu rentgenodiagnostyki oraz innych dziedzin. W duchu tradycji czerpiemy z najlepszych wzorców. Korzystając z najnowszych osiągnięć postępu technologicznego realizujemy z pełnym zaangażowaniem ambitne cele edukacyjne.

Kursy przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i specjalistów wykonujących badania USG, a spotykajacych się w pracy z ważkimi dylematami natury teoretycznej i praktycznej. Kierownikami naukowymi szkoleń i wykładowcami są znane autorytety z wybranych specjalności USG.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych kursach. Gwarantujemy, że nauczą się Państwo nowych umiejętności oraz dołączą do coraz większej rzeszy zadowolonych klientów.

PATRONAT SPECJALNY

Zygfryd Wawrzynek urodził się w roku 1935 w Katowiach. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1961 roku na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od początku swojej kariery naukowej i zawodowej poświęcał się rozwojowi radiologii w Polsce. W 1968 r. usyskał II stopień specjalizacji z rentgenodiagnostyki oraz obronił pracę doktorską. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem kolejno zajmował stanowiska asystenta, starszego asystenta, adiunkta, aż w 1976 r. został kierownikiem Pracowni Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach – Ligocie. Związany z wieloma ośrodkami rentgenodiagonstyki na Śląsku: Międzywydziałowym Instytutem Radiologii, II Katedrą Rentgenodiagonostyki ŚAM czy też Centralną Pracownią Rentgenowską Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zabrzu. Rok 1976 to habilitacja Zygfryda Wawrzynka. W latach 1989-1993 był prezesem utworzonej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Organizator pierwszej w Polsce Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w Zabrzu. Podążając za postępem technologicznym jest pionierem ultrasonografii w Polsce. Wspólnie z Wojewodzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych wykształcił ponad 400 lekarzy z zakresu podstaw diagnostyki ultradźwiękowej. Uczestnik międzynarodowych kongresow i kursów np. Karlowych Varach i Sankt Gallen. Wykładał w Szwajcarii, Budapeszcie, Hamburgu, RFN. Odbywał staże naukowe w najlepszych instytutach w Europie. Autor i współautor ponad 60 prac naukowych. Członek wielu organizacji naukowych m. in. Miedzynarodowego Towarzystwa Radiologów oraz Europejskiej Fundacji Ultrasonografii. Doceniany nauczyciel – otrzymał sześciokrotnie nagrodę dydaktyczną Rektora Śląskiej Akademii Medycznego.

ORGANIZATORZY

dr n. med. Wojciech Wawrzynek – absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. Od 2010 roku prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, na co dzień kieruje Zakładem Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Wieloletni pracownik naukowy w Katedrze Radiologii i Medycyny Nuklearnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Od roku 2014 konsultant wojewódzki z dziedziny Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

dr Jarosław Skupiński – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej aw Katowicach. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. W latach 2005 -2010 asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 w Katowicach. Od roku 2010 asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgi Urazowej w Piekarach Śląskich. Wiceprezes Sekcji Diagnostyki w Medycynie Sportowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Członek oraz współorganizator konferencji Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowoszkieletowej.

dr Jarosław Maczuch – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, członek Samorządu Doktorantów SUM. Sekretarz Sekcji Diagnostyki w Medycynie Sportowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jeden z inicjatorów Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. W pracy naukowej i zawodowej interesuje się tematyką diagnostyki w medycynie sportowej.

mgr Wojciech Maczuch – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, członek Samorządu Doktorantów. Odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jeden z inicjatorów Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. W pracy naukowej i zawodowej interesuje się tematyką prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem telemedycyny i teleradiologii. Od kilku lat współpracuje ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.