This is custom heading element with Google Fonts

Projekt szkoleniowy EFS

SEVERUX S. C wraz z Kardio-Med Silesia w okresie od 01.04.2017 r. do 30.03.2019 r. realizować będzie projekt „Ultra Diagnostyka teoria i praktyka – kursy ultrasonografii dla zawodów medycznych”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 288 osób – lekarzy, fizjoterapeutów lub techników elektroradiologii (aktualnie pracujących i bezrobotnych, nie prowadzących działalności gospodarczej, nie pełniących funkcji kierowniczych oraz nie będących wspólnikami) z województwa śląskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w nieodpłatnych dla uczestników kursach z zakresu:

 

 

    • diagnostyki ultrasonograficznej układu mięśniowo-szkieletowego (program)

 

    • diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej (program)

 

Efektem projektu będzie nabycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji uczestników projektu poprzez udział w kursach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej układu mięśniowo-szkieletowego lub diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej.

Rekrutacja realizowana będzie w biurze projektu:

Budynek Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Marii Curie-Skłodowskiej 10 c (I piętro)
41-800 Zabrze

e-mail: kontakt@kursyusg.pl

Kontakt ws. rekrutacji: + 48 500 664 332

Kontakt do biura projektu: (32) 70 50 305

Terminy spotkań rekrutacyjnych:

13.04.2017 r. w godzinach 16.00-19.00

20.04.2017 r. w godzinach 16.00-19.00

27.04.2017 r. w godzinach 16.00-19.00

23.09.2017 r. w godzinach 11.00-14.00 (rekrutacja odbędzie się w Park Hotel Diament Zabrze przy ul. 3-go Maj 122a w Zabrzu)

30.09.2017 r. w godzinach 11.00-14.00 (rekrutacja odbędzie się w Park Hotel Diament Zabrze przy ul. 3-go Maj 122a w Zabrzu)

17.11.2017 r. w godzinach 16.00-18.00

21.04.2018 r. w godzinach 10.00-13.00 (rekrutacja odbędzie się w Park Hotel Diament Zabrze przy ul. 3-go Maj 122a w Zabrzu)

20.10.2018 r. w godzinach 10.00-15.00 (rekrutacja odbędzie się w Park Hotel Diament Zabrze przy ul. 3-go maja 122 a w Zabrzu)

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać tutaj:

Regulamin rekrutacji >>

Formularz rekrutacyjny >>

Dokumenty wymagane do rekrutacji:

  • ankieta rekrutacyjna (do pobrania)
  • oświadczenia Uczestnika Projektu: zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenie o posiadaniu statusu lekarza, fizjoterapeuty, elektroradiologa (do pobrania)
  • oświadczenie o akceptacji regulaminu i doświadczeniu zawodowym
  • kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o osobiste składanie dokumentów  w trakcie spotkań rekrutacyjnych. Procedurę kwalifikującą do rekrutacji uznaję się za skuteczną w momencie spełnienia przez zainteresowanego warunków przewidzianych regulaminem oraz osobistego dostarczenia wersji papierowej dokumentacji rekrutacyjnej do Biura Projektu.

 

 

Projekt pn. „Ultra Diagnostyka teoria i praktyka – kursy ultrasonografii dla zawodów medycznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

Lider projektu: SEVERUX S.C.

Partner projektu: Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 388 390,40 PLN

Wartość dotacji: 1 249 551,36 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 180 131,84 PLN

Projekt realizowany na mocy umowy RPSL.11.03.00-24-0351/16-00