WYKŁADOWCY

dr n. med. Wojciech Wawrzynek – absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. Od 2010 do 2016 roku prezes, a obecnie wiceprezes  Oddziału Śląskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, na co dzień kieruje Zakładem Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Wieloletni pracownik naukowy w Katedrze Radiologii i Medycyny Nuklearnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Od roku 2014 konsultant wojewódzki z dziedziny Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

dr n. med. Sabina Kasprowska – absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Organizator licznych szkoleń i konferencji w ramach PLTR.

dr Jarosław Skupiński – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej aw Katowicach. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. W latach 2005 -2010 asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 w Katowicach. Od roku 2010 asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgi Urazowej w Piekarach Śląskich. Wiceprezes Sekcji Diagnostyki w Medycynie Sportowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Członek oraz współorganizator konferencji Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowoszkieletowej.

dr Jarosław Maczuch – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, członek Samorządu Doktorantów SUM. Sekretarz Sekcji Diagnostyki w Medycynie Sportowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jeden z inicjatorów Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej. W pracy naukowej i zawodowej interesuje się tematyką diagnostyki w medycynie sportowej.

dr Viktorija Kraskovska – ukończyła Wydział Lekarski Państwowego Uniwersytetu im. P. Stradinia w Rydze. Specjalista z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Odbyła staż w ramach programu ERASMUS+ z diagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich. Obecnie zatrudniona na stanowisku asystenta w zakładzie  Helimed Diagnostic Imaging.

dr Patrycja Nowak – ukończyła Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbywa specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

dr Karolina Kukawska-Sysio – absolwentka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, uzyskała specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej. Zatrudniona na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich. Pełni funkcje sekretarza w oddziale śląskim Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

dr n. med. Małgorzata Piechota absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Młodszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. W latach 2014-2018 asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Stypendysta programu ESOR w zakresie diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego w King’s Collage Hospital w Londynie. Sekretarz sekcji Diagnostyki w Medycynie Sportowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.